online shop خرید ساده اینترنتی فروشگاهی جدید در جهت سهولت در دسترسی ساده مدیریت

پیشینه و مبانی نظری خصوصی سازی

پیشینه و مبانی نظری خصوصی سازی پیشینه و مبانی نظری خصوصی سازی

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری حسابرسی

پیشینه و مبانی نظری حسابرسی پیشینه و مبانی نظری حسابرسی

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

پیشینه و مبانی نظری حسابداری منابع انسانی پیشینه و مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی

پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری تقسیم سود سهام در بازار رو به ركود

پیشینه و مبانی نظری تقسیم سود سهام در بازار رو به ركود پیشینه و مبانی نظری تقسیم سود سهام در بازار رو به ركود

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی

پیشینه و مبانی نظری تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی پیشینه و مبانی نظری تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری بهره وری و سیاست تقسیم سود

پیشینه و مبانی نظری بهره وری و سیاست تقسیم سود پیشینه و مبانی نظری بهره وری و سیاست تقسیم سود

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات

پیشینه و مبانی نظری بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات پیشینه و مبانی نظری بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری آموزش حسابداری و هوش هیجانی

پیشینه و مبانی نظری آموزش حسابداری و هوش هیجانی پیشینه و مبانی نظری آموزش حسابداری و هوش هیجانی

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش

پیشینه و مبانی نظری استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش پیشینه و مبانی نظری استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری استانداردهای زیست محیطی

پیشینه و مبانی نظری استانداردهای زیست محیطی پیشینه و مبانی نظری استانداردهای زیست محیطی

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی متوازن

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی متوازن پیشینه و مبانی نظری ارزیابی متوازن

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و رهبری مالی

پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و رهبری مالی پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و رهبری مالی

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی پس از جمع آوری داده های پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری آنها از اساسی ترین و مهمترین بخش های مرتبط به پایان نامه می باشد و همیشه از بزرگترین دغدغه های هر دانشجویی می باشد بنابراین به منظور کمک به دانشجویان، در این فایل به شرح و توضیح در رابطه با تجزیه واریانس یک طرفه همراه با تفسیر نتایج با ذکر مثال و تمرین عملی با استفاده از نرم افزار SPSS

توضیحات بیشتر دانلود 2,000 تومان

آناتومی گیاه 162 اسلاید

آناتومی گیاه 162 اسلاید آناتومی گیاه 162 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 8,100 تومان

آموزش كاشت گندم 16 اسلاید

آموزش  كاشت گندم 16 اسلاید آموزش كاشت گندم 16 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

آفات سویا 60 اسلاید

آفات سویا 60 اسلاید آفات سویا 60 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 3,500 تومان

آشنایی با نماتد مركبات 14 اسلاید

آشنایی با نماتد مركبات 14 اسلاید آشنایی با نماتد مركبات 14 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 3,500 تومان

آب پنیر محصول جانبی فراورده های لبنی 27 اسلاید

آب پنیر محصول جانبی فراورده های لبنی 27 اسلاید آب پنیر محصول جانبی فراورده‌های لبنی 27 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت تحلیل سایت مجتمع مسکونی چیتگر

پاورپوینت تحلیل سایت مجتمع مسکونی چیتگر فایل پاورپوینت با موضوع تحلیل سایت مجتمع مسکونی چیتگر در قالب 22 اسلاید قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان